Κωνσ. Ν. Πολίτης

Μητρώο uoadl:202736 1397 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσ. Ν. Πολίτης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
7
Τόπος καταγωγής:
Λεωνίδιο
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Αθηνών της 30 Ιουνίου 1886.
Αριθμός 1668 Λίαν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.