Παναγ. Μιχ. Γεωργιάδης

Registry uoadl:202737 1315 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παναγ. Μιχ. Γεωργιάδης
Registration year:
18910905
Incremental number:
8
Place of origin:
Καισάρεια
Age:
27
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Καλαμών της 29 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 281 Καλώς
The digital material of the item is not available.