Παναγ. Μιχ. Γεωργιάδης

Μητρώο uoadl:202737 1337 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παναγ. Μιχ. Γεωργιάδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
8
Τόπος καταγωγής:
Καισάρεια
Ηλικία:
27
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Καλαμών της 29 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 281 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.