Γεωργ. Π. Καγίας

Registry uoadl:202738 1388 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεωργ. Π. Καγίας
Registration year:
18910905
Incremental number:
9
Place of origin:
Λαγκάδα
Age:
18
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Πύργου της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 338 Καλώς
The digital material of the item is not available.