Γεωργ. Π. Καγίας

Μητρώο uoadl:202738 1443 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεωργ. Π. Καγίας
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
9
Τόπος καταγωγής:
Λαγκάδα
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Πύργου της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 338 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.