Νικόλαος Δ. Θεοδοσάτος

Registry uoadl:202739 1198 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Δ. Θεοδοσάτος
Registration year:
18910905
Incremental number:
10
Place of origin:
Ζάκυνθος
Contributors:
Γεώργιος Τριγγέλας
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριος Γυμνασίου Ζακύνθου της 29 Ιουλίου 1887.
The digital material of the item is not available.