Νικόλαος Δ. Θεοδοσάτος

Μητρώο uoadl:202739 1303 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Δ. Θεοδοσάτος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
10
Τόπος καταγωγής:
Ζάκυνθος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Τριγγέλας
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριος Γυμνασίου Ζακύνθου της 29 Ιουλίου 1887.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.