Σπυρίδων Κ. Καπέλλος

Registry uoadl:202741 1521 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σπυρίδων Κ. Καπέλλος
Registration year:
18910905
Incremental number:
11
Place of origin:
Ήπειρος
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Ζωοιμιαία Σχολή Ιωαννίνων της 16 Απριλίου 1891. Αριθμός 2006
The digital material of the item is not available.