Σπυρίδων Κ. Καπέλλος

Μητρώο uoadl:202741 1523 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σπυρίδων Κ. Καπέλλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
11
Τόπος καταγωγής:
Ήπειρος
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Ζωοιμιαία Σχολή Ιωαννίνων της 16 Απριλίου 1891. Αριθμός 2006
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.