Κωνσταντίνος Α. Μπούκος

Registry uoadl:202742 1222 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Α. Μπούκος
Registration year:
18910905
Incremental number:
12
Place of origin:
Ιωάννινα
Contributors:
Θ. Κουντουράς
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Ζωοιμιαία Σχολή Ιωαννίνων της 10 Ιουλίου 1890.
The digital material of the item is not available.