Κωνσταντίνος Α. Μπούκος

Μητρώο uoadl:202742 1389 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Α. Μπούκος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
12
Τόπος καταγωγής:
Ιωάννινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Θ. Κουντουράς
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Ζωοιμιαία Σχολή Ιωαννίνων της 10 Ιουλίου 1890.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.