Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου

Registry uoadl:202743 976 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Registration year:
18910905
Incremental number:
13
Place of origin:
Μαντίνενα
Contributors:
Θ. Παπακωνσταντίνου
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Δήλου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 99 Καλώς
The digital material of the item is not available.