Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου

Μητρώο uoadl:202743 1370 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
13
Τόπος καταγωγής:
Μαντίνενα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Θ. Παπακωνσταντίνου
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Δήλου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 99 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.