Γεώργιος Λ. Αρβανιτάκης

Registry uoadl:202745 952 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Λ. Αρβανιτάκης
Registration year:
18910905
Incremental number:
14
Place of origin:
Σίφνος
Age:
18
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Ελλ.Εμπορική Σχολή Χάλκης της 9 Ιουνίου 1890.
Αριθμός 411 Άριστα
The digital material of the item is not available.