Γεώργιος Λ. Αρβανιτάκης

Μητρώο uoadl:202745 1303 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Λ. Αρβανιτάκης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
14
Τόπος καταγωγής:
Σίφνος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Ελλ.Εμπορική Σχολή Χάλκης της 9 Ιουνίου 1890.
Αριθμός 411 Άριστα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.