Ανδρέας Παπαϊωάννου

Registry uoadl:202748 1411 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ανδρέας Παπαϊωάννου
Registration year:
18910905
Incremental number:
15
Place of origin:
Λέσβος- Αγιάσος
Contributors:
Παπαϊωάννου - Σακελλάριος
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Μυτιλήνης της 3 Ιουλίου 1886.
Αριθμός 2 Καλώς
The digital material of the item is not available.