Ανδρέας Παπαϊωάννου

Μητρώο uoadl:202748 1426 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ανδρέας Παπαϊωάννου
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
15
Τόπος καταγωγής:
Λέσβος- Αγιάσος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Παπαϊωάννου - Σακελλάριος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Μυτιλήνης της 3 Ιουλίου 1886.
Αριθμός 2 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.