Ευάγγελος Α. Δημητρίου

Registry uoadl:202751 1460 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ευάγγελος Α. Δημητρίου
Registration year:
18910905
Incremental number:
16
Place of origin:
Αττική
Contributors:
Οθων. Παπαδημήτρης
Age:
17
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 636 πάνου καλώς
The digital material of the item is not available.