Ευάγγελος Α. Δημητρίου

Μητρώο uoadl:202751 1496 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ευάγγελος Α. Δημητρίου
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
16
Τόπος καταγωγής:
Αττική
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Οθων. Παπαδημήτρης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 636 πάνου καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.