Γεώργιος Π. Πανόπουλος

Registry uoadl:202754 1331 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Π. Πανόπουλος
Registration year:
18910905
Incremental number:
17
Place of origin:
Κυνουρία-Δολιανά
Contributors:
Π. Πανόπουλος
Age:
15
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 29 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 2389 πάνου καλώς
The digital material of the item is not available.