Γεώργιος Π. Πανόπουλος

Μητρώο uoadl:202754 1404 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Π. Πανόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
17
Τόπος καταγωγής:
Κυνουρία-Δολιανά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π. Πανόπουλος
Ηλικία:
15
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 29 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 2389 πάνου καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.