Αριστοτέλης Α. Σακελλαρόπουλος

Registry uoadl:202756 1339 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αριστοτέλης Α. Σακελλαρόπουλος
Registration year:
18910905
Incremental number:
18
Place of origin:
Καλάβρυτα
Contributors:
Ι. Σακελλαρίου
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 634 Καλώς
The digital material of the item is not available.