Αριστοτέλης Α. Σακελλαρόπουλος

Μητρώο uoadl:202756 1495 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αριστοτέλης Α. Σακελλαρόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
18
Τόπος καταγωγής:
Καλάβρυτα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ι. Σακελλαρίου
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 634 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.