Δημοσθένης Γ. Γεωργίου

Registry uoadl:202758 1045 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημοσθένης Γ. Γεωργίου
Registration year:
18910905
Incremental number:
19
Place of origin:
Προύσα
Contributors:
Εμμ. Ζάρας
Age:
20
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891. Αριθμός 87 Καλώς
Notes:
Αρ.Μητρώου 916.
ΚΑτά το από 12 Φεβρουαρίου 1893 πιστοποιητικό της εν Προύσης δημογεροντίας της ενορίας Γιακσηβέη, μετονομάζεται Δημοσθένης Γεωργ. Βαρσεμίδης
The digital material of the item is not available.