Δημοσθένης Γ. Γεωργίου

Μητρώο uoadl:202758 1455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημοσθένης Γ. Γεωργίου
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
19
Τόπος καταγωγής:
Προύσα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Ζάρας
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891. Αριθμός 87 Καλώς
Σημειώσεις:
Αρ.Μητρώου 916.
ΚΑτά το από 12 Φεβρουαρίου 1893 πιστοποιητικό της εν Προύσης δημογεροντίας της ενορίας Γιακσηβέη, μετονομάζεται Δημοσθένης Γεωργ. Βαρσεμίδης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.