Θεόδωρος Η. Σταθόπουλος

Registry uoadl:202760 1457 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Θεόδωρος Η. Σταθόπουλος
Registration year:
18910905
Incremental number:
20
Place of origin:
Κόρινθος
Contributors:
Θ. Σταθόπουλος
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 27 Ιουνίου 1891.
The digital material of the item is not available.