Θεόδωρος Η. Σταθόπουλος

Μητρώο uoadl:202760 1438 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Θεόδωρος Η. Σταθόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
20
Τόπος καταγωγής:
Κόρινθος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Θ. Σταθόπουλος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 27 Ιουνίου 1891.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.