Δημήτριος Α. Μπαρλάς

Registry uoadl:202764 265 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημήτριος Α. Μπαρλάς
Registration year:
18910905
Incremental number:
21
Place of origin:
Κραβαναράς
Contributors:
Π. Μεταξάς
Age:
18
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Transfer:
Ναι, Νομική
Notes:
Μετεγράφει στην Νομική Σχολή.
The digital material of the item is not available.