Μιχαήλ Α. Παπαμιχαήλ

Registry uoadl:202767 267 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μιχαήλ Α. Παπαμιχαήλ
Registration year:
18910905
Incremental number:
22
Place of origin:
Αίγιον
Contributors:
Α. Παπμιχαήλ
Age:
16
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Βαρβακείου της 6 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 93 Καλώς
The digital material of the item is not available.