Μιχαήλ Α. Παπαμιχαήλ

Μητρώο uoadl:202767 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μιχαήλ Α. Παπαμιχαήλ
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
22
Τόπος καταγωγής:
Αίγιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Α. Παπμιχαήλ
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Βαρβακείου της 6 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 93 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.