Επαμηνώνδας Λ. Φάσσος

Registry uoadl:202770 258 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Επαμηνώνδας Λ. Φάσσος
Registration year:
18910907
Incremental number:
23
Place of origin:
Ανδριαννούπολη
Age:
16
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ανδριαννουπόλεως της 23 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 8 Λίαν Καλώς
The digital material of the item is not available.