Επαμηνώνδας Λ. Φάσσος

Μητρώο uoadl:202770 213 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Επαμηνώνδας Λ. Φάσσος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910907
Αύξων αριθμός:
23
Τόπος καταγωγής:
Ανδριαννούπολη
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ανδριαννουπόλεως της 23 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 8 Λίαν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.