Νικόλαος Α. Οικονομίδης

Registry uoadl:202772 277 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Α. Οικονομίδης
Registration year:
18910907
Incremental number:
24
Place of origin:
Ρόδος
Contributors:
Χ. Δέδες
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 2 Ιουλίου 1889.
Αριθμός 2003 Καλώς
The digital material of the item is not available.