Νικόλαος Α. Οικονομίδης

Μητρώο uoadl:202772 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Α. Οικονομίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910907
Αύξων αριθμός:
24
Τόπος καταγωγής:
Ρόδος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χ. Δέδες
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 2 Ιουλίου 1889.
Αριθμός 2003 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.