Νικόλαος Σ. Πεταλάς

Registry uoadl:202775 261 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Σ. Πεταλάς
Registration year:
18910907
Incremental number:
25
Place of origin:
Κυδωνιά
Contributors:
Κ. Ξανθόπουλος
Age:
28
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 645 Καλώς
The digital material of the item is not available.