Νικόλαος Σ. Πεταλάς

Μητρώο uoadl:202775 210 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Σ. Πεταλάς
Ημερομηνία εγγραφής:
18910907
Αύξων αριθμός:
25
Τόπος καταγωγής:
Κυδωνιά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Ξανθόπουλος
Ηλικία:
28
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 645 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.