Βασίλειος Σ. Κουφός

Registry uoadl:202779 263 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Βασίλειος Σ. Κουφός
Registration year:
18910909
Incremental number:
26
Place of origin:
Σπείσα
Contributors:
Κων. Καγριώτης
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σπειρακώς της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 53 Σχεδόν Καλώς
Notes:
Διπλ. υπ' αρίθμ. 27
The digital material of the item is not available.