Βασίλειος Σ. Κουφός

Μητρώο uoadl:202779 212 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Βασίλειος Σ. Κουφός
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
26
Τόπος καταγωγής:
Σπείσα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κων. Καγριώτης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σπειρακώς της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 53 Σχεδόν Καλώς
Σημειώσεις:
Διπλ. υπ' αρίθμ. 27
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.