Ιωάννης Δ. Δαμιανός

Registry uoadl:202786 270 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Δ. Δαμιανός
Registration year:
18910909
Incremental number:
28
Place of origin:
Ύδρα
Contributors:
Δαμ. Δαμιανός
Age:
19
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Ελληνικής Εμπορικής Σχολής Χάλκης της 15 Ιουνίου 1891.
The digital material of the item is not available.