Αρεστίδης Χ. Σαμαρίδης

Registry uoadl:202788 259 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αρεστίδης Χ. Σαμαρίδης
Registration year:
18910909
Incremental number:
29
Place of origin:
Λέσβος
Contributors:
Φ.Χ Σαμαρίδης
Age:
15
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄ Αθηνών της 1 Ιουλίου 1891.
The digital material of the item is not available.