Αρεστίδης Χ. Σαμαρίδης

Μητρώο uoadl:202788 207 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αρεστίδης Χ. Σαμαρίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
29
Τόπος καταγωγής:
Λέσβος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Φ.Χ Σαμαρίδης
Ηλικία:
15
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄ Αθηνών της 1 Ιουλίου 1891.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.