Δημήτριος Γ. Φραγκουλάκης

Registry uoadl:202791 261 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημήτριος Γ. Φραγκουλάκης
Registration year:
18910909
Incremental number:
30
Place of origin:
Πυργιώτισα Κρήτης
Age:
22
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης της 17 Σεπτέμβρη 1886 .
Αριθμός 3 Καλώς
The digital material of the item is not available.