Χριστόδουλος Ευαγ. Κόκκινος

Registry uoadl:202794 272 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Χριστόδουλος Ευαγ. Κόκκινος
Registration year:
18910909
Incremental number:
31
Place of origin:
Κέρκυρα
Contributors:
Ι. Ζήσιμος
Age:
19
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κερκύρας της 18 Φεβρουαρίου 1884.
Αριθμός 1589 Καλώς
The digital material of the item is not available.