Χριστόδουλος Ευαγ. Κόκκινος

Μητρώο uoadl:202794 219 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Χριστόδουλος Ευαγ. Κόκκινος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
31
Τόπος καταγωγής:
Κέρκυρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ι. Ζήσιμος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κερκύρας της 18 Φεβρουαρίου 1884.
Αριθμός 1589 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.