Γεώργιος Ν. Ψαλλίδας

Registry uoadl:202802 270 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Ν. Ψαλλίδας
Registration year:
18910909
Incremental number:
33
Place of origin:
Καρπενήσι
Contributors:
Π. Δημητριάδης
Age:
20
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Εμπορικής Σχολής Χάλκης της 15 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 439 Άριστα
The digital material of the item is not available.