Γεώργιος Ν. Ψαλλίδας

Μητρώο uoadl:202802 217 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Ν. Ψαλλίδας
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
33
Τόπος καταγωγής:
Καρπενήσι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π. Δημητριάδης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Εμπορικής Σχολής Χάλκης της 15 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 439 Άριστα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.