Σταύρος Εμμ. Ρίσβης

Registry uoadl:202805 315 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σταύρος Εμμ. Ρίσβης
Registration year:
18910909
Incremental number:
34
Place of origin:
Αθήνα
Contributors:
Εμμ. Ρίσβης
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 31 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 639 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.