Αντώνιος Ι. Λύρας

Registry uoadl:202821 262 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αντώνιος Ι. Λύρας
Registration year:
18910910
Incremental number:
39
Place of origin:
Μονεμβασιά
Contributors:
Μ. Παπουλάκος
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γυθείου της 26 Ιουνίου 1891.
Transfer:
Ναι, Νομική
Notes:
Μετεγράφει στην Νομική Σχολή στις 5 Οκτωβρίου 1891.
The digital material of the item is not available.