Αντώνιος Ι. Λύρας

Μητρώο uoadl:202821 208 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αντώνιος Ι. Λύρας
Ημερομηνία εγγραφής:
18910910
Αύξων αριθμός:
39
Τόπος καταγωγής:
Μονεμβασιά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μ. Παπουλάκος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γυθείου της 26 Ιουνίου 1891.
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ναι, Νομική
Σημειώσεις:
Μετεγράφει στην Νομική Σχολή στις 5 Οκτωβρίου 1891.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.