Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932

Elections Volume uoadl:210215 4556 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932
Languages of Item:
Greek
French

Φίλτρο

 

1. Περιεχόμενα

Elections Volume Unit uoadl:232836
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
01
Original Title:
Περιεχόμενα

2. 2o μέρος

Elections Volume Unit uoadl:232839
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
03
Original Title:
2o μέρος

3. 1o μέρος

Elections Volume Unit uoadl:238278
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
02
Original Title:
1o μέρος